top of page
Başlıksız-1.png
Başlıksız-1.png
Başlıksız-4.jpg

        Amacımız
Dernek, ulusal ve uluslararası düzeyde çözüm odaklı bakış açısıyla, sürdürülebilir kalkınmayı, gençlik çalışmalarını, hayat boyu öğrenmeyi, sosyal içermeyi ve insan ile tüm canlıların haklarına saygıyı artırmayı, kaynakların bilinçli olarak tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkân verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamının ve kalkınmasının planlamasını yapmak, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarına ve çevreyi ve tüm canlıların yaşam kalitesini korumaya yönelik çalışmalar yapmak; bu konularda çalışan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmak amacı ile kurulmuştur.

bottom of page