top of page
genclik-calisani-hareketliligi-1024x296-1.jpg

Erasmus+ Gençlik Çalışanı Hareketliliği Nedir?

Erasmus Plus (Erasmus+), Avrupa Birliği’nin en büyük eğitim, gençlik ve spor programıdır. Ana başlığı Erasmus Plus (Erasmus+) olan bu programın altında eğitim, gençlik ve spor ile alakalı birçok alt program bulunmaktadır. Bu alt programlardan en yaygın olarak bilineni, resmi adı “Yükseköğrenim Öğrenci Hareketliliği” olan Erasmus’tur. Oysaki Erasmus+ programının altında Erasmus vb. 50’den fazla alt program bulunmaktadır. Erasmus Plus’ın sadece/doğrudan gençlikle ilgili üç önemli alt programı var. Bunlar gençlik değişimleri, gençlik çalışanı hareketliliği ve gönüllülük projeleridir. Burada yer alan bilgiler ise bu üç programdan biri olan GENÇLİK ÇALIŞANI HAREKETLİLİĞİ hakkındadır.

Gençlik değişimi ve gençlik çalışanı hareketliliği programları birbirine çok benzer programlardır ve sıkça birbirine karıştırılır. Her ikisine de grup halinde katılım gösterirsiniz, her ikisinin faaliyetlerine aynı anda birden fazla ülkeden katılım olur ve her ikisi de kısa süreli (gençlik değişimlerinde 5-21 gün) bir değişim programıdır. Oysaki gençlik değişimlerine 14-30 yaş arasındaki gençler katılırken gençlik çalışanı hareketliliğine yaş sınırı olmadan 18 yaşından büyük tüm GENÇLİK ÇALIŞANLARI katılabilir.

Gençlik çalışanı hareketliliği programı esasen yukarıdaki amaç doğrultusunda planlanmış bir program olmasına rağmen günümüzde birçok gençlik kuruluşu gençlik çalışanı olup olmamasını önemsemeden gençleri de GENÇLİK ÇALIŞANI HAREKETLİLİĞİ programına katılımcı olarak kabul etmektedir. Ama burada dikkat edilmesi gereken konu, her kurum bu hatayı yapmaz ve katılımcılarının genç değil birer gençlik çalışanı olduğundan emin olmak için temsil ettiği (Türkiye’deki) kuruluştan teyit alabilir/resmi yazı talep edebilir.

Gençlik Çalışanı Kimdir?

Gençlik çalışanları doğrudan gençlere yönelik veya gençlerle çalışan, onların yaşam becerileri geliştirmelerine, sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve kendileri için doğru kararlar vermelerine yardımcı olan profesyonel çalışanlardır. Gençlik çalışanları genellikle gençlik merkezleri, gençlik dernekleri, kamu ve özel kuruluşların gençlik birimlerinde çalışır, proje ve faaliyetlerinde kolaylaştırıcı olarak görev alırlar. Gençlik çalışanları yukarıdaki özellikleri taşıyan her yaştan bireyler olabilir. Ayrıca gençlik çalışanları profesyonel (maaşlı) çalışan olmalarının yanı sıra serbest çalışan (freelancer) veya gönüllü olarak bir kurum/kuruluşta faaliyet yürütebilirler. Mühim olan nokta yürüttüğü faaliyetlerin gençlere (15-35 yaş) yönelik olmasıdır.

Katılımcılara hangi destekler, nasıl sağlanıyor?

Gençlik Çalışanı Hareketliliğine seçilen katılımcılara program kuralları gereği aşağıdaki destekler zorunlu olarak sağlanır. Genellikle bu destekler katılımcıya doğrudan nakit olarak değil, hizmet olarak sunulur. Bu konuda karar yetkisi proje yürütücülerine/koordinatörlerine aittir. Bu nedenle katılımcılar aşağıdaki destekler için projenin yürütücülerinden nakit bütçe talep edemezler. Ayrıca yer alacağınız projede ev sahibi kuruluş tarafından sizinle paylaşılan faaliyet programının tamamına katılım göstermelisiniz. Programa tam katılım göstermemeniz durumunda bu desteklerden yararlanamazsınız.

Seyahat Desteği
Projenin gerçekleşeceği ülkeye gidiş-dönüş uluslararası seyahat masraflarınız için size ödeme yapılır. Projeye kabul edildiğinizde genellik ev sahibi kurum gidiş-dönüş biletini sizin almanızı bekler ve proje yerine vardığınızda orijinal bilet, fatura, uçuş kartı vb. belgeler karşılığında size ödeme yapar. Bu ödemeler siz projedeyken yapılabileceği gibi bazı projelerde faaliyetler tamamlandıktan 3-4 ay sonra da yapılabilmektedir. Bu konuda sizi projeye dahil eden temsilcilerden net bilgi edinebilirsiniz. Seyahat destekleri limitsiz değildir. Belirli km aralığına göre gidiş-dönüş için bütçe sınırları vardır. Bu sınırları aşmanız durumunda aradaki farkı sizin karşılamanız beklenir. Katılacağınız proje için yine seyahat bütçe limitleriniz hakkında en doğru bilgiyi sizi projeye dahil eden grup liderinizden/temsilcilerden öğrenebilirsiniz.

Konaklama Desteği
Yurtiçinde veya yurt dışında katılacağınız herhangi bir Gençlik Çalışanı Hareketliliği projesi için, faaliyet programı süresince size konaklama desteği sağlanır. Bu konaklama genellikle otel, hostel, öğrenci yurdu vb. toplu konaklamaların mümkün olduğu yerlerde gerçekleşir ve odanızı projenin diğer katılımcılarından 2-3-4 genç ile paylaşmanız gerekebilir. Konaklama yeri, tarihler vb. detaylar, projenin ev sahibi kuruluşu tarafından organize edilir ve konaklama yerine ait detaylar faaliyet dönemi öncesinde sizinle paylaşılır. Gençlik Çalışanı Hareketliliğinde yer alacağınız zaman faaliyet programı süresince ev sahibi kuruluşun gösterdiği konaklama yerinde kalmalı ve tüm programa tam katılım göstermelisiniz. Bu destek sadece projenin faaliyet süresi boyunca sağlanır. Eğer projenin gerçekleşeceği ülkeye proje başlangıç tarihinden daha erken (1-2 gün önce) gitmek veya projeden bitiş tarihinden sonra fazladan (1-2 gün) kalmak isterseniz bu ek günler için kendi konaklamanızı karşılamalısınız. Tabii ki bu ek günler seyahat planınızı da değiştireceği için ekstra günlerde kendi konaklamanızı karşılasanız dahi ek günler için mutlaka ev sahibi kuruluş yetkililerinin ve sizi projeye dahil eden Türkiye’deki yetkililerin onay ve izinlerini almalısınız.

Yemek Desteği
Gençlik Çalışanı Hareketliliği projelerinde konaklama desteği gibi faaliyet programı süresinde üç öğün yemeğinizde yine ev sahibi kuruluş tarafından proje bütçesinden karşılanır. Konaklama desteğinde olduğu gibi bu destek içinde ev sahibi kuruluştan nakit ödeme vb. bir talepte bulunamazsınız. Üç öğün yemeğiniz kuruluş tarafından doğrudan size sağlanır ve diğer katılımcılarla birlikte yemeklere katılmanızı beklerler. Proje faaliyet süreleri dışında yine gittiğiniz ülkede ya da şehirde kalacağınız ek günler varsa bu ek günler içinde kendi yemek giderlerinizi karşılamalısınız. Ek günler için herhangi bir destek talep edemezsiniz. Ev sahibi kuruluşun yetkilileri veya sizleri projeye dahil eden Türkiye’deki temsilciler genellikle proje faaliyetleri öncesinde size sorarlar ama sormama ihtimallerine karşılık, vejetaryen, vegan vb. yemek tercihleriniz varsa veya alerjik bir gıda vb. bu konuda mutlaka önceden onları bilgilendiriniz. Böylece sizin için ek hazırlık/tedbirler sağlanabilir.

Vize Desteği
Bir projeye kabul edildiğiniz de vize masraflarınızın tamamı proje bütçesinden karşılanmaktadır. Pasaport çıkarmak için gerekli olan masraf buna dahil değildir. Projenin gerçekleşeceği ülkeye gitmek için vize sürecinde ödediğiniz başvuru ücreti, çeviri ücretleri, aracı kurum masrafları, sağlık sigortası masraflarınız (eğer ayrı bir sigorta yapmanız gerekirse vb.), vize almak için yaptığınız ulaşım masrafları (örneğin Ankara veya İstanbul’a gitmeniz gerekirse vb.) bunlara birer örnektir. Yaptığınız tüm bu masraflar için almış olduğunuz fatura, dekont, fiş vb. belgelerin asıllarını size ödeme yapacak olan kuruluşa (ev sahibi veya gönderen) teslim etmeniz gerekiyor. Vize desteğinin tek istisnai durumu proje bütçesini yöneten kurumun bu masrafı proje başvuru aşamasında belirtmemiş olmasıdır. Örneğin bazı kuruluşlar sadece AB üyesi ülkelerden katılımcı alacağını ön görerek proje başvurusu yapmakta ve dolayısı ile projelerinde vize bütçesi talep etmemektedir. Çünkü AB içinde böyle bir masraf oluşmamaktadır. Oysaki aynı kurum aynı proje için daha sonra fikir değiştirip Türkiye vb. vize masrafı olan ülkelerden katılımcı almaya karar verirse bu durumda size vize desteği sunamayabilir. Bu nedenle kabul edildiğiniz projelerde vize desteği alıp almayacağınızdan ve bu destek tutarının limiti hakkında lütfen önceden bilgi edininiz.

Projelere Katılmak için Şartlar Nelerdir?

Daha önce de belirttiğimiz gibi Gençlik Çalışanı Hareketliliği projelerine katılmak için program kuralları gereği aktif bir gençlik çalışanı olmanız gerekiyor. Gençlik çalışanının kim olduğunu yukarıda açıkça belirtmiştik. Gençlik çalışanı olmayan kişilerde bu programlara katılmak için başvuru yapabilir ama onların kabul edilmesi konusunda nihai karar ev sahibi kuruluşa aittir. Yine yukarıda belirttiğimiz gibi ev sahibi kuruluş seçtiği katılımcıların bir gençlik çalışanı olduğunu teyit etmek için katılımcılarından temsil ettikleri/çalıştıkları bir gençlik kuruluşundan resmi bir yazı talep edebilirler. Bunun dışında bu programa katılmak için üniversite mezunu olma, öğrenci olma, yabancı dil bilme, yeşil pasaport sahibi olmak vb. şartlar yoktur. 18 yaşından büyük olmanı ve gençlik çalışanı olmanız yeterlidir. Yalnız ev sahibi kurum projede öğrenme süreçlerini daha verimli tutmak için yaş aralığı daraltabilir (örn. 18-25 yaş gibi) veya belirli bir alanda deneyimli, ilgili vb. katılımcılara öncelik verebilir. Türkiye’de bazı kurumlar Gençlik Çalışanı Hareketliliği projeleri için yeşil pasaportlu katılımcılara sürekli olarak öncelik tanısa da aslında bu doğru bir uygulama olarak kabul edilmez. Yeskad Derneği olarak bizler proje faaliyetlerine 1 aydan daha uzun süre olduğu sürece yeşil pasaportlu katılımcılara öncelik tanımıyoruz. Eğer proje faaliyetlerine 1 aydan daha az bir süre kalmış veya acil bir katılımcı aradığımız durumlar olursa o zaman hali hazırda vizesi olan veya yeşil pasaportlu katılımcılara öncelik tanınabilir.

Başvurmak İstiyorum Şimdi Ne Yapmalıyım?

Öncelikle bu projelere katılmak için yurt dışına çıkacağınızdan dolayı kendinize bir pasaport çıkartmalısınız. Bazı adaylar öncelikle bir projeye seçileyim pasaportumu sonradan çıkarırım diye düşünebiliyor ama biz bunu doğru bulmuyoruz. Her an bir projeye katılımcı olarak seçilme ihtimaliniz olduğu için en kısa sürede kendinize bir pasaport çıkartmak ve ondan sonra projelere başvurmak daha doğru olacaktır. Yeni pasaport alacak kişiler için en az 3 yıllık bir pasaport çıkartmalarını öneriyoruz. Pasaportunuzu çıkarttıktan sonra artık projelere başvurmak için hazırsınız. Şimdi önünüzde 2 seçenek bulunuyor.

1-Seçenek
Bu aşamada size önerimiz Türkiye’de bu alanda yoğun çalışmalar yapan gençlik dernekleri vb. kuruluşların sosyal medya hesaplarını, web sitelerini düzenli olarak takip etmeniz ve proje duyurularının yayınlandığı Facebook vb. gruplara üye olmanızdır. Düzenli olarak proje duyurularını takip edip, sizin için uygun olan Gençlik Çalışanı Hareketliliği projelerine başvuru yapabilirsiniz. Yeskad Derneği olarak bizler katılımcı aradığımız Gençlik Çalışanı Hareketliliği projelerini web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda EPYE-XXX kodu duyurmaktayız. Her bir duyuru metni içerisinde nasıl başvuru yapacağınız ve katılmak istediğiniz proje hakkında detaylı bilgi yer almaktadır.

2-Seçenek
Salto-Youth Platformu gençlik çalışanları için birçok bilgi kaynağı ve fırsat bulundurmaktadır. Bu fırsatlardan biri de yurtdışındaki kuruluşların yayınladığı Gençlik Çalışanı Hareketliliği projeleridir. Birçok kuruluş ve genç bu platformda gençlik değişimi, gönüllülük projeleri vb. duyuruların da yapıldığını zannetse de Salto-Youth platformu gençlik çalışanları içindir ve sadece Gençlik Çalışanı Hareketliliği projeleri yayınlanır (istisnalar hariç). Sizlerde bu platformdaki duyuruları takip ederek yurtdışındaki Gençlik Çalışanı Hareketliliği projelerine başvurabilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken husus Salto-Youth platformundaki ilanlara başvuru yaptığınızda sizden temsil ettiğiniz kurumun bilgileri de istenecektir. Çünkü buradaki ilanlar gençler için değil gençlik çalışanları içindir. Eğer aktif olarak görev aldığınız bir gençlik kuruluşu yoksa o zaman buradaki projelere başvuru yapamazsınız. Bir kuruluşta görevli değilim ama Türkiye’deki bir kuruluştan bana destek vermesini isteyebilirim diye düşünürseniz, yanılabilirsiniz. Çünkü birçok kurumun ekibinde görev almayan kişilere bu şekilde destek OLMAYACAKTIR.

Bir katılımcı adayı olarak, Erasmus+ “Youth Workers Mobility” veya Türkçe adıyla “Gençlik Çalışanı Hareketliliği” projeleri hakkında bilmeniz gerekenler genel hatları ile yukarıda açıklanmıştır. Ayrıca aklınıza takılabilecek sorular ve diğer tüm hususlar için yeskadernegi@gmail.com adresinden veya

0533 346 41 32 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

bottom of page