top of page

                                                                                         Gençlere Yeşil Mutabakat ve Yeşil Dönüşüm Eğitimi verildi 

Yeşil Mutabakat ve Yeşil Dönüşüm Eğitimine 12 genç katıldı. Avrupa sanayisinin 2050 yılına kadar karbonsuz ekonomiye dönüşüm hedefi olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) olarak tanımlanmaktadır. Üretim, hizmet, imalat gibi faaliyetler sonucu oluşan sera gazlarının etkilerinin CO2 cinsinden eşdeğerlerinin hesaplanmasına da Karbon Ayak İzi denilmektedir. Yeşil Mutabakatın temel hedefi İklim Nötr Avrupa’dır. Avrupa çapında«2050 yılına kadar net-sıfır sera gazı emisyonlarına ulaşmak» amaçlanmaktadır. 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının %55 oranında azaltılması hedeflenmiştir. 
Yeskad üyesi elektrik elektronik mühendisi Hacı Mehmet ŞİMŞEK tarafın verilen eğitimde Yeşil Mutabakata Giden Yol, Karbon Ayak İzi, Yeşil Mutabakat Esasları (İklim Nötr Avrupa, Döngüsel Ekonomi, Bina Yenileme, Sıfır Kirlilik, Eko sistemler & Biyo Çeşitlilik, Tarladan Sofraya, Ulaşım, Finans, AR-GE ve İnovasyon, Dış İlişkiler), Yeşil Mutabakat Güncel Süreç, Makro Hedefler, Yeşil Mutabakat ve Türkiye hedef ve stratejileri konuları sunum eşliğinde bilgiler verildi, örnek uygulamalar yapıldı.

bottom of page