top of page

                                                                                              Kültürel Miras Atölyesi Tamamlandı


Dernek Üyemiz Aydın-Karacasu Anadolu İmam hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Müfit ŞİRİN YESKAD’ın faaliyet planında yer alan ve Mart ayında başlayan Kültürel Miras Atölye çalışmasını tamamladı. Oniki hafta süren atölye çalışmalarına sekiz genç katıldı. Gençlerin kültürel mirası tanımaları ve korumaları amaçlandı. Kültürel miraslarımız hakkında daha fazla bilgiye sahip olmaları ve bu alanda daha fazla aksiyon almaları hedeflendi.

Atölye çalışmaları ile Türkiye’nin ve bölgenin önemli tarihi ve kültürel değerleri tanıtılarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi anlatıldı. UNESCO dünya mirasları, kültürel miraslar, doğal miraslar, riskler ve tehlikeler, dünya mirasları nasıl seçilir, kültürel miras ve doğa mirasın seçim kriterleri, Türkiye’de onaylanmış dünya mirasları, somut olmayan kültürel miras konuları işlendi.
Atölye süresince kültürel mirasın korunması konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Gençler atölyede işlenen konularla ilgili araştırmalar yaptılar ve saha gezilerine katıldılar. Verimli geçen çalışmalar ile gençler “Koruyun, zarar vermeyin, verdirmeyin” yaklaşımını benimseyerek Miras Koruyucusu sorumluluğunu gönüllü olarak üstlendiler.

bottom of page