top of page

                                                        Nasıl sürdürülebilir olunur? Etkinliği düzenlendi
YESKAD üyesi ve Gençlik Lideri İpek ÖZMUTLU Nasıl sürdürülebilir olunur? Etkinliği düzenledi. 
12 gencin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte sürdürülebilirliği tanımı yapıldı, önemi anlatıldıktan sonra Avrupa ülkelerinde sürdürülebilirlikle ilgili yeni, farklı uygulamalar ve katıldığı ECO PULSE The Beat Of Natüre projesinde edindiği deneyimleri gençlerle paylaştı. Sürdürülebilir bir dünya için ne yapabiliriz? Sorusuna ortak cevaplar arandı. Gençler “Doğal kaynakların daha etkili kullanılmasına odaklanabiliriz. Atık yönetimi ve geri dönüşümü iyileştirebiliriz ve çevre kirliliğini azaltabiliriz. Sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik edebiliriz ve karbon emisyonlarını azaltabiliriz. Ayrıca, insanların sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemelerine ve doğal çevreyi koruma konularına bilinçlendirmelerine destek olabiliriz.” şeklinde verdikleri cevaplar ile çözüm önerilerinde bulundular. 
Özmutlu, 19-25/02/2024 tarihinde Romanya’nın ev sahipliğinde Litvanya, Makedonya, Yunanistan, Polonya, Gürcistan ve Türkiye de katılan 21 gençle ECO PULSE The Beat Of Natüre projesinin hareketliliğine katılmıştı.

bottom of page